Vagabond, Volume 1

Vagabond, Volume 1 - Takehiko Inoue, Eiji Yoshikawa Interesting enough premise. Just not enough to keep me interested.